MENU:
PANEL
KLIENTA
Search
Close this search box.

Czym jest UX writing?

Czym jest UX writing?

Spis Treści

UX writing, inaczej pisanie UX, to tworzenie wysoce użytecznych treści z myślą o wygodzie użytkownika. Jest to sposób projektowania treści, który ma na celu poprawę użyteczności i doświadczenia użytkownika online. UX writer, czyli osoba zajmująca się UX writingiem, dba o tworzenie prostych, klarownych i zrozumiałych komunikatów, które pomagają użytkownikom w korzystaniu z produktów cyfrowych.

Czym jest UX writing?
Czym jest UX writing?

Wnioski kluczowe:

 • Pisanie UX to tworzenie użytecznych treści z myślą o wygodzie użytkownika online.
 • UX writerzy tworzą komunikaty, które są prostsze, klarowniejsze i bardziej intuicyjne.
 • UX writing różni się od copywritingu, koncentrując się na działaniach użytkownika.
 • Zasady UX writingu obejmują zwięzłość, używanie prostych słów i grafik.
 • UX writing poprawia użyteczność strony, buduje zaufanie i zwiększa skuteczność działań użytkownika.

Jakie są zadania UX writera?

UX writer ma wiele zadań związanych z tworzeniem treści, które mają bezpośredni wpływ na użytkownika i jego doświadczenie. Jego główna rola polega na odkrywaniu i rozumieniu potrzeb użytkowników oraz rozwiązywaniu problemów związanych z projektowaniem User Experience. Aby spełniać swoje zadania efektywnie, UX writer powinien posiadać szereg umiejętności.

Umiejętności UX writera to:

 1. Zdolność do zwięzłego wyrażania myśli: UX writer musi być w stanie przekazać treść w sposób prosty, zwięzły i czytelny. Jego komunikaty powinny być klarowne i łatwe do zrozumienia przez użytkowników.
 2. Empatia: UX writer powinien rozumieć perspektywę i potrzeby użytkowników, aby móc dostosować treści do ich oczekiwań i zapewnić im pozytywne doświadczenia.
 3. Wiedza techniczna z zakresu UX: Zrozumienie podstaw UX designu oraz umiejętność pracy z interfejsami użytkownika jest kluczowe dla efektywnego tworzenia treści UX.
 4. Analiza grup konsumenckich: UX writer powinien umiejętnie przeprowadzać badania i analizować potrzeby, zachowania i preferencje grupy docelowej, aby dostosować treści do ich oczekiwań.

Dobry UX writer łączy umiejętności pisarskie z wiedzą z zakresu UX designu, co pozwala mu współtworzyć kompleksowe i użytkowe projekty. Jego zadaniem jest tworzenie treści, które nie tylko informują, ale także angażują i pomagają użytkownikom w korzystaniu z produktów cyfrowych. Praca UX writera jest nieodzowna dla stworzenia pozytywnego User Experience.

Czym UX writing różni się od copywritingu?

UX writing to rodzaj tworzenia treści, który koncentruje się na dostarczaniu intuicyjnych i skutecznych komunikatów użytkownikom. W przeciwieństwie do copywritingu, który skupia się na sprzedaży i promocji produktów, UX writing ma na celu poprawę doświadczenia użytkownika poprzez tworzenie prostych, zrozumiałych i działających wiadomości.

Jedną z głównych różnic między UX writingiem a copywritingiem jest skierowanie treści. UX writerzy koncentrują się na tworzeniu treści skierowanych do użytkownika, które są bardziej intuicyjne i konkretnie skoncentrowane na działaniu. Ich komunikaty są prostsze i pomagają użytkownikom w korzystaniu z produktów.

UX writing skupia się na tworzeniu konkretnych i funkcyjnych komunikatów, które pomagają użytkownikom osiągać cele, podczas gdy copywriting często koncentruje się na sprzedaży i przekonywaniu do zakupu.

Inna różnica między UX writingiem a copywritingiem polega na obszarze, na którym są skoncentrowani. UX writerzy są blisko związani z projektowaniem User Experience, co pozwala im tworzyć treści, które są bardziej skoncentrowane na akcji i funkcji produktu. Copywriting, z drugiej strony, często skupia się na opisywaniu produktów i przekonywaniu do zakupu.

Ważne jest, aby zrozumieć różnicę między UX writingiem a copywritingiem i zastosować odpowiednią strategię w zależności od celu komunikacji. UX writing skupia się na prostych, intuicyjnych komunikatach, które działają na użytkownika, podczas gdy copywriting może bardziej koncentrować się na emocjach i przekonywaniu do zakupu.

W rezultacie, zarówno UX writing, jak i copywriting są ważnymi elementami w efektywnej komunikacji z użytkownikami, ale mają różne priorytety i obszary skupienia.

Skuteczne zasady UX writingu

W szczegółach przedstawiamy osiem zasad skutecznego UX writingu:

 1. Pisz zwięźle, usuwaj zbędne ozdobniki w tekście. Ważne jest, aby komunikaty były klarowne i łatwe do zrozumienia.
 2. Znajdź cel i zastosowanie, aby komunikat był konkretny i pomocny. Powinien precyzyjnie informować użytkownika o tym, jakie działanie ma podjąć lub jakie korzyści odniesie.
 3. Użyj prostych słów, aby treść była zrozumiała dla wszystkich. Unikaj zawiłych terminów i skomplikowanego języka.
 4. Pisz w czasie teraźniejszym w stronie czynnej, by działać bezpośrednio na użytkownika. Dzięki temu komunikat zyska na dynamice i jasności.
 5. Używaj cyfr, aby oszczędzić miejsce i przyciągnąć uwagę użytkownika. Liczby są czytelne i łatwe do zapamiętania.
 6. Napisz “Dzisiaj”, “Jutro” lub “Wczoraj” zamiast daty, by ułatwić użytkownikowi orientację w czasie. Oznaczenia czasowe są bardziej przystępne i intuicyjne.
 7. Postaw na dozowanie informacji, żeby nie przeciążać użytkownika nadmiarem informacji. Staraj się dostarczać tylko niezbędne i istotne informacje.
 8. Wspieraj się grafikami i infografikami, aby ułatwić przyswajanie treści. Obrazki mogą pomóc w szybkim zrozumieniu komunikatu.

Stosowanie tych zasad przyczynia się do tworzenia treści UX, które są zwięzłe, łatwe do zrozumienia i skuteczne w działaniu.

Teraz proponujemy tabelkę przedstawiającą te zasady:

Zasady UX writingu
Zwięzłość
Konkretne i pomocne komunikaty
Użycie prostych słów
Czas teraźniejszy w stronie czynnej
Wykorzystanie cyfr
Użycie oznaczeń czasowych
Dozowanie informacji
Wspieranie się grafikami i infografikami

Zalety stosowania UX writingu

Korzyści płynące z zastosowania UX writingu to:

 1. Użyteczność – tworzenie stron i aplikacji bardziej intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika.
 2. Zaufanie – budowanie zaufania użytkowników do marki poprzez skuteczne komunikaty.
 3. Skuteczność – wspomaganie procesu zakupowego, rejestracyjnego i innych działań na stronie, co zwiększa szansę na udaną sprzedaż.
 4. Działania na stronie – zachęcanie użytkowników do podejmowania działań na stronie poprzez klarowne i intuicyjne komunikaty.

Co to jest microcopy?

Microcopy to krótkie fragmenty tekstu, takie jak podpisy, hasła, instrukcje czy napisy na przyciskach, które mają na celu wpływanie na zachowanie użytkownika. Wyróżniamy microcopy funkcyjne, czyli teksty zachęcające do wykonania określonych czynności, oraz microcopy informacyjne, które dostarczają konkretnych informacji. Microcopy jest ważnym elementem UX writingu, ponieważ pomaga użytkownikom w poruszaniu się po stronie i podejmowaniu działań.

Rodzaje microcopyPrzykłady
Microcopy funkcyjneNapis na przycisku “Kup teraz”Instrukcja dotycząca wypełniania formularza
Microcopy informacyjnePodpis pod obrazkiem na stronieHasło reklamowe na stronie głównej
ux writing
ux writing

Microcopy ma duże znaczenie dla tworzenia wygodnych i intuicyjnych interfejsów użytkownika. Właściwie dostosowane i precyzyjnie sformułowane teksty microcopy mogą wpływać na pozytywne doświadczenia użytkownika oraz skuteczność komunikacji. Dlatego warto zadbać o microcopy na swojej stronie, aby ułatwić użytkownikom poruszanie się po niej i podejmowanie działań.

Znaczenie UX writingu w utrzymaniu klienta

UX writing jest kluczowym elementem utrzymania klienta na stronie internetowej lub w aplikacji. Dzięki umiejętnie zaprojektowanym i napisanym treściom, UX writer może wpływać na użytecznośćzaufanie odbiorcówinterakcje oraz pozytywne doświadczenie użytkownika.

Użyteczność jest jednym z najważniejszych aspektów, które wpływają na zadowolenie i długoterminowe zaangażowanie użytkowników. Dobrze napisane treści w UX writingu mogą pomóc w tworzeniu intuicyjnych i przyjaznych stron internetowych oraz aplikacji, które są łatwe w obsłudze i dają użytkownikom poczucie pewności.

Komunikacja jest kluczowa dla efektywnej interakcji z użytkownikami. Poprzez precyzyjne i zrozumiałe treści, UX writer może budować zaufanie odbiorców do marki i produktów. Jasne instrukcje, informacje oraz komunikaty, napisane w prosty sposób, może przyczynić się do wzrostu zaangażowania użytkowników.

Interakcje między użytkownikami a stroną internetową lub aplikacją są kluczowe dla sukcesu biznesowego online. Dobra komunikacja, zapewniona przez UX writing, pomaga w tworzeniu spójnego i intuicyjnego doświadczenia użytkownika. Wszystkie elementy treści, takie jak przyciski, instrukcje czy komunikaty, powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby motywować użytkowników do interakcji i prowadzić ich przez różne etapy korzystania z produktu.

Podsumowując, UX writing jest niezwykle istotny dla utrzymania klienta poprzez tworzenie użytecznych, zaufanych i interaktywnych treści. Jest to kluczowy element w budowaniu pozytywnego doświadczenia użytkownika, które prowadzi do zwiększenia zaangażowania, konwersji i lojalności klienta.

UżytecznośćZaufanie odbiorcówInterakcjePozytywne doświadczenie użytkownika
Zapewnienie intuicyjnego i przyjaznego środowiska onlineBudowanie zaufania poprzez klarowne i wiarygodne komunikatyPromowanie skutecznych i interaktywnych działań użytkownikówPodniesienie jakości doświadczenia użytkownika na stronie lub w aplikacji

Jak zostać UX writerem?

Aby zostać UX writerem, warto posiadać umiejętność zwięzłego wyrażania myśli, empatii, wiedzy technicznej z zakresu UX oraz umiejętności analizy grup konsumenckich. Praca w tej dziedzinie wymaga ciągłego rozwoju, śledzenia najnowszych trendów, a także umiejętności operowania językiem angielskim, ponieważ większość materiałów i projektów związanych z UX writingiem jest w języku angielskim.

Poniżej przedstawiamy kilka ważnych umiejętności, które są istotne dla kariery w UX writingu:

 • Analityczne myślenie: zdolność do analizy użytkowników i ich potrzeb, aby tworzyć skuteczne treści.
 • Dobra znajomość UX: wiedza na temat projektowania User Experience, aby dostosować treści do interakcji i zachowań użytkownika.
 • Zdolność do prostego i zwięzłego pisania: umiejętność przekazywania informacji w sposób klarowny i zrozumiały dla odbiorców.
 • Kreatywność i innowacyjność: umiejętność tworzenia oryginalnych i angażujących treści, które wyróżniają produkt na rynku.
 • Empatia: zdolność do zrozumienia perspektywy użytkownika i dostosowania treści do ich potrzeb i oczekiwań.

Aby rozwijać się w karierze UX writera, warto zaangażować się w różne projekty i szkolenia, śledzić trendy UX i brać udział w konferencjach branżowych. Ważne jest również budowanie portfolio, które prezentuje różnorodne projekty i umiejętności. Dzięki temu można lepiej prezentować swoje umiejętności i przekonać potencjalnych pracodawców o swojej wartości jako UX writera.

UX Writer
UX Writer

“UX writing to umiejętność komunikacji, która staje się coraz bardziej istotna w dzisiejszym cyfrowym świecie. Rola UX writera polega na tworzeniu treści, które nie tylko informują, ale przede wszystkim pomagają użytkownikom w korzystaniu z produktów i usług.”

Gdzie pracuje UX writer?

UX writerzy znajdują zatrudnienie w różnych rodzajach firm, takich jak firmy informatyczneagencje marketingowe i software house’y. Praca w tym zawodzie może odbywać się na etacie, w formie kontraktu B2B lub jako freelancer. Ważne jest, aby mieć dobre rozumienie branży IT i umiejętność pracy zespołowej.

Ile zarabia UX writer?

Wynagrodzenia UX writerów zależą od wielu czynników, takich jak doświadczenie, umiejętności i rodzaj zatrudnienia. W branży IT powszechne są atrakcyjne zarobki, dlatego można spodziewać się, że dochody UX writerów będą powyżej przeciętnej krajowej. Różnicą może być również lokalizacja i wymagania rynku. Wynagrodzenia mogą przekraczać 5000, 7500, a nawet 10000 złotych miesięcznie.

DoświadczenieRodzaj zatrudnieniaPrzykładowe zarobki
Junior UX writerEtatOd 5000 zł do 8000 zł miesięcznie
Mid-level UX writerKontrakt B2BOd 7500 zł do 10000 zł miesięcznie
Senior UX writerFreelancerOd 10000 zł i więcej miesięcznie

Zarobki mogą być również uzależnione od dodatkowych umiejętności i specjalizacji UX writera, takich jak copywriting czy content marketing. Dlatego warto rozwijać swoje kompetencje i śledzić trendy na rynku, aby zwiększyć swoją wartość zawodową i wynagrodzenie.

Czy pamiętasz o UX writingu na swojej stronie?

Wszystkim właścicielom stron internetowych zalecamy pamiętać o UX writingu. Treści skierowane do użytkownika, które są jasne, czytelne i łatwe w przyswojeniu, mogą wpływać na użyteczność strony i skuteczność komunikacji z odbiorcami. Warto korzystać z usług UX writera, który pomoże stworzyć treści, które zapewnią optymalne doświadczenia użytkownika.

Audyt UX / UI. Podstawowe błędy na stronach.

Użyteczność strony internetowej jest jednym z kluczowych czynników wpływających na zadowolenie użytkowników i skuteczność witryny. Jasne, czytelne komunikaty są niezwykle istotne dla optymalnego UX. Użytkownicy oczekują prostych, klarownych informacji, które umożliwiają im łatwe poruszanie się po stronie i wykonywanie zamierzonych działań. Skomplikowane, niejasne komunikaty mogą prowadzić do frustracji i zniechęcenia

“Tworząc treści na stronę, zwracaj uwagę na to, jak łatwo użytkownik może zrozumieć komunikat i jak szybko może podjąć pożądaną akcję. Jasne i czytelne komunikaty minimalizują ryzyko błędów interpretacji i przekazują informacje w sposób zrozumiały dla wszystkich.” – Patryk Nowak, doświadczony UX writer

Skuteczność treści jest kluczowym aspektem UX writingu. Właściwie skonstruowane komunikaty mogą zwiększyć zaangażowanie użytkowników i skuteczność witryny. UX writer poświęca dużo uwagi wybieraniu odpowiednich słów, organizacji treści i ich optymalnemu dostosowaniu do widowni. Skupia się na tym, aby komunikat był łatwy do zrozumienia, jednoznaczny, i skierowany bezpośrednio do użytkownika.

Przykładowe zasady UX writingu:

 1. Pisz jasno i czytelnie, używając zrozumiałego języka.
 2. Unikaj zbędnych skomplikowanych słów, tłumaczenia lub przekombinowanych form zdań.
 3. Używaj krótkich, zwięzłych wyrażeń, które są łatwe do przyswojenia.
 4. Twórz treści tak, aby były skuteczne i bezpośrednio wpływały na działania użytkownika.

Dbając o użyteczność strony i stosując jasne, czytelne komunikaty możesz poprawić doświadczenia użytkownika i skuteczność komunikacji. Skorzystanie z usług UX writera, który specjalizuje się właśnie w tym obszarze, może przynieść znaczące korzyści. UX writer to profesjonalista, który wspomoże cię w tworzeniu treści w sposób skuteczny i dopasowany do oczekiwań twoich użytkowników.

Wniosek

Podsumowanie UX writing

UX writing to tworzenie treści z myślą o wygodzie użytkownika, które mają na celu poprawę użyteczności i doświadczenia użytkownika online. UX writer zajmuje się planowaniem i tworzeniem treści funkcyjnych i intuicyjnych, które wpływają na skuteczność komunikacji z użytkownikiem. Stosowanie zasad UX writingu, takich jak zwięzłość i prostota, może przyczynić się do poprawienia interakcji użytkownika ze stroną i zwiększenia szansy na sukces w biznesie online.

FAQ

Czym jest UX writing?

UX writing, inaczej pisanie UX, to tworzenie wysoce użytecznych treści z myślą o wygodzie użytkownika. Jest to sposób projektowania treści, który ma na celu poprawę użyteczności i doświadczenia użytkownika online. UX writer, czyli osoba zajmująca się UX writingiem, dba o tworzenie prostych, klarownych i zrozumiałych komunikatów, które pomagają użytkownikom w korzystaniu z produktów cyfrowych.

Jakie są zadania UX writera?

UX writer zajmuje się planowaniem i tworzeniem treści, które bezpośrednio wpływają na doświadczenie użytkownika. Jego głównym zadaniem jest odkrywanie i wychodzenie naprzeciw potrzebom użytkowników, rozwiązywanie problemów i współtworzenie ogólnego User Experience. UX writer powinien posiadać umiejętność zwięzłego wyrażania myśli, empatię, wiedzę techniczną z zakresu UX oraz zdolność do przeprowadzania badań i analizy grup konsumenckich.

Czym UX writing różni się od copywritingu?

UX writing różni się od copywritingu głównie tym, że skupia się na tworzeniu treści skierowanych do użytkownika, które są prostsze, bardziej intuicyjne i skoncentrowane na działaniu. W odróżnieniu od tradycyjnego copywritingu, który koncentruje się na sprzedaży i opisywaniu produktów, bliskość UX writera do projektowania User Experience pozwala mu tworzyć komunikaty bardziej konkretnych i funkcyjnych, które pomagają użytkownikom osiągać swoje cele.

Jakie są skuteczne zasady UX writingu?

– Pisz zwięźle, usuwaj zbędne ozdobniki w tekście. – Znajdź cel i zastosowanie, aby komunikat był konkretny i pomocny. – Użyj prostych słów, aby treść była zrozumiała dla wszystkich. – Pisz w czasie teraźniejszym w stronie czynnej, by działać bezpośrednio na użytkownika. – Używaj cyfr, aby oszczędzić miejsce i przyciągnąć uwagę użytkownika. – Napisz “Dzisiaj”, “Jutro” lub “Wczoraj” zamiast daty, by ułatwić użytkownikowi orientację w czasie. – Postaw na dozowanie informacji, żeby nie przeciążać użytkownika nadmiarem informacji. – Wspieraj się grafikami i infografikami, aby ułatwić przyswajanie treści.

Jakie są zalety stosowania UX writingu?

– Użyteczność, czyli tworzenie stron i aplikacji bardziej intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika. – Zbudowanie zaufania użytkowników do marki poprzez skuteczne komunikaty. – Wspomaganie procesu zakupowego, rejestracyjnego i innych działań na stronie, co zwiększa szansę na udaną sprzedaż. – Zachęcanie użytkowników do podejmowania działań na stronie poprzez klarowne i intuicyjne komunikaty.

Co to jest microcopy?

Microcopy to krótkie fragmenty tekstu, takie jak podpisy, hasła, instrukcje czy napisy na przyciskach, które mają na celu wpływanie na zachowanie użytkownika. Wyróżniamy microcopy funkcyjne, czyli teksty zachęcające do wykonania określonych czynności, oraz microcopy informacyjne, które dostarczają konkretnych informacji. Microcopy jest ważnym elementem UX writingu, ponieważ pomaga użytkownikom w poruszaniu się po stronie i podejmowaniu działań.

Jakie jest znaczenie UX writingu w utrzymaniu klienta?

UX writing ma duże znaczenie w utrzymaniu klienta, ponieważ pomaga w tworzeniu intuicyjnych i przyjaznych stron internetowych oraz aplikacji. Użyteczność to kluczowy czynnik wpływający na zadowolenie i zaufanie odbiorców. Dobra komunikacja i intuicyjne treści poprawiają interakcje użytkownika z produktem, co przekłada się na pozytywne doświadczenie użytkownika i większą szansę na budowanie trwałych relacji z klientami.

Jak zostać UX writerem?

Aby zostać UX writerem, warto posiadać umiejętność zwięzłego wyrażania myśli, empatii, wiedzy technicznej z zakresu UX oraz umiejętności analizy grup konsumenckich. Praca w tej dziedzinie wymaga ciągłego rozwoju, śledzenia najnowszych trendów, a także umiejętności operowania językiem angielskim, ponieważ większość materiałów i projektów związanych z UX writingiem jest w języku angielskim.

Gdzie pracuje UX writer?

UX writerzy znajdują zatrudnienie w różnych rodzajach firm, takich jak firmy informatyczneagencje marketingowe i software house’y. Praca w tym zawodzie może odbywać się na etacie, w formie kontraktu B2B lub jako freelancer. Ważne jest, aby mieć dobre rozumienie branży IT i umiejętność pracy zespołowej.

Ile zarabia UX writer?

Wynagrodzenia UX writerów zależą od wielu czynników, takich jak doświadczenie, umiejętności i rodzaj zatrudnienia. W branży IT powszechne są atrakcyjne zarobki, dlatego można spodziewać się, że dochody UX writerów będą powyżej przeciętnej krajowej. Różnicą może być również lokalizacja i wymagania rynku. Wynagrodzenia mogą przekraczać 5000, 7500, a nawet 10000 złotych miesięcznie.

Czy pamiętasz o UX writingu na swojej stronie?

Wszystkim właścicielom stron internetowych zalecamy pamiętać o UX writingu. Treści skierowane do użytkownika, które są jasne, czytelne i łatwe w przyswojeniu, mogą wpływać na użyteczność strony i skuteczność komunikacji z odbiorcami. Warto korzystać z usług UX writera, który pomoże stworzyć treści, które zapewnią optymalne doświadczenia użytkownika.

Wniosek

UX writing to tworzenie treści z myślą o wygodzie użytkownika, które mają na celu poprawę użyteczności i doświadczenia użytkownika online. UX writer zajmuje się planowaniem i tworzeniem treści funkcyjnych i intuicyjnych, które wpływają na skuteczność komunikacji z użytkownikiem. Stosowanie zasad UX writingu, takich jak zwięzłość i prostota, może przyczynić się do poprawienia interakcji użytkownika ze stroną i zwiększenia szansy na sukces w biznesie online.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zobacz również:

PANEL KLIENTA

Panel w przebudowie,
Zapraszamy wkrótce.

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

SKORZYSTAJ Z WYCENY!