MENU:
PANEL
KLIENTA
Search
Close this search box.

Jak przenieść e-maile z serwera na serwer. Migracja maili z Roundcube.

Jak przenieść e-maile z serwera na serwer. Migracja maili z Roundcube.

Spis Treści

Przenoszenie maili z serwera na serwer może być trudnym zadaniem, szczególnie jeśli chodzi o dużą ilość wiadomości lub skomplikowaną strukturę folderów. Jednym z narzędzi, które może pomóc w tym procesie, jest imapsync.

Co to jest imapsync?

Imapsync to metoda stosowana w migracji stron internetowych. Imapsync kopiuje skrzynki pocztowe z jednego serwera na inny podczas migracji. Aby wykonać imapsync, konta e-mail powinny używać protokołu IMAP zamiast POP3. Imapsync jest dobrym narzędziem do kopiowania skrzynek pocztowych, ponieważ nie przenosi wiadomości e-mail, które są obecne na obu serwerach. A także zachowuje flagi przeczytane, wysłane, nieprzeczytane. Oznacza to, że przeczytane pozostaną przeczytane, nieprzeczytane pozostaną nieprzeczytane, usunięte pozostaną usunięte na nowym serwerze. Aby wykonać imapsync podczas migracji, musimy znać następujące szczegóły:

1) Nazwa serwera IMAP na starym hostingu.

2) Utwórz wszystkie konta e-mail na nowym hoście i

3) Wypisz szczegóły kont e-mail w następującym formacie

Imapsync to narzędzie linii poleceń, które umożliwia przenoszenie wiadomości e-mail między różnymi serwerami IMAP. Przy użyciu imapsync możesz przenieść całe skrzynki pocztowe lub wybrane foldery z jednego serwera na drugi, zachowując przy tym strukturę folderów i metadane (takie jak daty, flagi i etykiety).

Jak użyć imapsync?

Aby użyć imapsync, możesz wejść na stronę imapsync.lamiral.info i skorzystać z oficjalnego programu (w darmowej wersji możesz przenieść pocztę do 3GB). Możesz szukać tego samego programu również na innych stronach, tam limitów często nie ma, problem w tym, że ciężko powiedzieć czy wszystkie z nich będą bezpieczne.

Możesz to zrobić za pomocą menedżera pakietów Twojego systemu operacyjnego lub bezpośrednio z repozytorium GitHub imapsync.

Po zainstalowaniu lub wejściu za pośrednictwem przeglądarki na imapsync musisz skonfigurować parametry dla obu serwerów, z których i na który przenosisz swoje maile. Należy podać adresy serwerów, nazwy użytkowników, hasła i porty IMAP. Dodatkowo możesz wybrać, które foldery chcesz przenieść, a także dostosować ustawienia synchronizacji.

Po uruchomieniu imapsync z odpowiednimi parametrami, program rozpocznie proces przenoszenia wiadomości z serwera źródłowego na serwer docelowy. W zależności od ilości wiadomości i prędkości Twojego łącza internetowego, ten proces może zająć kilka minut lub godzin.

Podsumowując, imapsync to przydatne narzędzie, które ułatwia przenoszenie skrzynek pocztowych mialowych na inny serwer.

IMAP:

IMAP jest standardowym protokołem poczty e-mail i oznacza Internet Message Access Protocol. IMAP przechowuje wiadomości e-mail na serwerze pocztowym, ale umożliwia użytkownikowi końcowemu przeglądanie wiadomości i manipulowanie nimi tak, jakby były przechowywane lokalnie na urządzeniu (urządzeniach) użytkownika końcowego.

POP3:

POP3 oznacza protokół pocztowy. Jest to kolejny protokół używany do uzyskiwania dostępu do wiadomości e-mail. POP3 pobiera wiadomości e-mail z serwera na pojedynczy komputer, a następnie usuwa je z serwera.

Instalacja Imapsync

Aby zainstalować imapsync na CentOS, musisz wykonać poniższe kroki. Synchronizacja IMAP jest napisana w Perlu i jest open source, więc imapsync nie znajduje się w żadnym z oficjalnych repozytoriów CentOS. Na początek musimy zainstalować repozytorium epel. Aby zainstalować repozytorium epel, wykonaj poniższe czynności:

$ wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

$ wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

$ rpm -Uvh remi-release-6*.rpm epel-release-6*.rpm

Po zainstalowaniu repozytorium epel zainstaluj imapsync za pomocą polecenia yum.

$ yum install imapsync

Teraz imapsync jest zainstalowany i teraz możemy przystąpić do migracji skrzynek pocztowych.

Migracja poczty

Możemy uzyskać dostęp do konta IMAP za pomocą trzech parametrów. Parametry to;

1) Host serwera imap. Jest to nazwa serwera lub adres IP

2) Nazwa użytkownika

3) Hasło

Ponieważ zadaniem imapsync jest synchronizacja dwóch kont imap, musimy znać nazwę hosta, nazwę użytkownika i hasło serwera, aby kontynuować synchronizację. Podstawowym formatem poleceń dla imapsync jest

/usr/bin/imapsync \

–host1 old.mailserver.com –user1 test@domain.com –password1 mypasswd \

–host2 new.mailserver.com –user2 test@domain.com –password2 mypasswd

Tutaj używamy przełączników –password1 i –password2 dla haseł, ale nie jest to bezpieczny sposób, ponieważ hasła pojawiłyby się w danych wyjściowych ps -aux. Aby zapewnić bezpieczeństwo, utworzymy dwa pliki zawierające hasło i zmienimy uprawnienia plików na 600. Po utworzeniu plików możemy użyć przełączników –passfile1 i –passfile2 zamiast –password1 i –password2.

Teraz możemy przeprowadzić migrację za pomocą poniższego polecenia:

imapsync –host1 server1.example.com –user1 sales@example.com –passfile1 /file name of passwords –host2 server2.example.com –user2 sales@example.com –passfile2 /file name of passwords

Po imapsync możemy usunąć dwa pliki haseł.

Na serwerze docelowym wyloguj się z konta IMAP i zaloguj ponownie, a powinieneś zobaczyć komunikaty z serwera źródłowego. Ponieważ proste odświeżenie może czasem nie wystarczyć.

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy przenieść maile na inny docelowy serwer!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zobacz również:

Jak przenieść e-maile z serwera na serwer. Migracja maili z Roundcube.

Spis Treści
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Zobacz również:

PANEL KLIENTA

Panel w przebudowie,
Zapraszamy wkrótce.

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

SKORZYSTAJ Z WYCENY!